Ngành điện năng lượng PDF. In Email
 

Giới thiệu chung về ngành Điện – Năng lượng:
  

Ngành điện - năng lượng là ngành kinh tế, kỹ thuật trọng điểm mang tầm ảnh hưởng chiến lược đến sự phát triển của mọi thành phần kinh tế. Không có điện, mọi lĩnh vực sản xuất bị đình trệ, từ sản xuất đơn lẻ đến sản xuất mang tầm công nghiệp
“Ðiện phải đi trước một bước” là quan điểm nhất quán, đúng đắn đã được đề ra từ rất sớm trong các nghị quyết của Ðảng. Trước thời kỳ đổi mới, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mặc dù nền kinh tế còn có nhiều khó khăn, chúng ta đã quan tâm đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Các công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà; nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại, Thái Nguyên, Ninh Bình... đã được khởi công xây dựng, đưa vào vận hành, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho sản xuất, đời sống và chiến đấu.
  

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điện, nguồn nhân lực cho ngành điện cần được đầu tư, phát triển phù hợp, Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và ngành, có kỹ năng thực hành cao để quản lý, vận hành, thiết kế qui trình công nghệ, thiết kế sửa chữa, tổ chức quản lý quá trình sản xuất: bảo dưỡng, sữa chữa các loại máy, thiết bị và hệ thống nhiệt - điện lạnh thông dụng..
 

Phẩm chất, kỹ năng yêu cầu:
 

- Có kiến thức vững chắc về các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật lý
- Có kiến thức phổ thông toàn diện làm cơ sở lý thuyết cho việc phân tích các dạng hư hỏng ở các thiết bị điện trước khi sửa chữa.
- Sau 5 năm làm việc cần được đào tạo bổ sung kiến thức các kiến thức chuyên ngành.
- Phải có kỹ năng, kỹ xảo lao động chân tay, lao động trí óc và tổ chức lao động.
- Thận trọng, tuyệt đối tuân thủ các quy trình kỹ thuật.

 

Các ngành đào tạo trong lĩnh vực Điện/ năng lượng:

Công nghệ Kĩ thuật Điện
Điện dân dụng và công nghiệp
Nhiệt điện
Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo
Hệ thống điện
Thiết bị điện
Quản lí năng lượng
Các ngành nghề liên quan

Diễn tả chi tiết các ngành nghề:
 

Công nghệ Kĩ thuật Điện:

(Bao gồm những ngành sau: Công nghệ Kĩ thuật Điện , Điện tàu thuỷ, Công nghệ Cơ điện và bảo trì, Xây lắp Đường dây và trạm điện, Điện khí hoá - Cung cấp điện.)

Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật điện được cung cấp các kiến thức đại cương thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kiến thức kỹ thuật cơ sở, cùng với những kiến thức cơ bản chuyên ngành là: Mạch điện - Điện tử cơ bản - Máy điện - Kỹ thuật số - Vi xử lý - Đo lường điện và Thiết bị đo - Đo lường điện và thiết bị đo - Đo lường, cảm biến - Truyền động điện - Hệ thống điều khiển tự động - Giải tích mạng và Mô phỏng trên máy tính - Kỹ thuật truyền số liệu… đồng thời còn được trang bị kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành như: Hệ thống điện - Cung cấp điện - Điều khiển lập trình - Hệ thống thu thập dữ liệu và Điều khiển - Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện… khi ra trường sinh viên có khả năng cung cấp, phân phối, truyền tải điện năng, có khả năng sửa chữa, thiết kế, bảo dưỡng hệ thống điện…     
      

Điện dân dụng và công nghiệp:

(Bao gồm những ngành sau: Điện dân dụng và công nghiệp, Cung cấp và sử dụng điện.)

Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật điện được cung cấp các kiến thức đại cương thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kiến thức kỹ thuật cơ sở, cùng với những kiến thức cơ bản chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu, sửa chữa và phát triển công nghệ liên quan đến: Đo lường điện và Thiết bị đo - Truyền động điện; sửa chữa vận hành và bảo vệ các thiết bị điện thuộc các lĩnh vực như máy lạnh, thiết bị gia nhiệt, khởi động động cơ điện, hay các kiến thức liên quan đến bảo vệ và tự động hóa trong các hệ thống, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
  

Nhiệt điện:

(Bao gồm những ngành sau: Nhiệt điện, Nhà máy Nhiệt Điện.)

Nhiệt điện là quá trình biến đổi năng lượng thiên nhiên thành điện năng, năng lượng thiên nhiên dự trữ dưới nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào từng dạng tồn tại của chúng, chúng ta có một dạng chu trình chuyển hóa nhiệt - điện khác nhau. Điển hình như quá trình biến đổi nhiệt năng của nhiên liệu thành cơ năng rồi điện năng, quá trình biến đổi đó được thực hiện nhờ tiến hành một số chu trình liên tục trong một số thiết bị của nhà máy. Nhà máy nhiệt điện hoạt động dựa trên hai nguyên tắc: có thể theo chu trình thiết bị động lực hơi nước hoặc có thể là chu trình hỗn hợp tuốc bin khí-hơi.
  

Chuyên ngành nhiệt điện trang bị cho học viên kiến thức cơ sở thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và các kiến thức chuyên ngành liên quan đến các dạng chuyển hóa năng lượng thành điện năng, các kiến thức về thiết bị, lò hơi, tubin hơi, khí và kiến thức liên quan đến các thiết bị phụ trợ phục vụ cho thiết bị, chu trình chuyển hóa các dạng năng lượng khác nhau thành điện năng.
  

Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo:

(Bao gồm những ngành sau: Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo, Thuỷ điện.)

Ngành kỹ thuật thủy điện trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương thuộc khối khoa học tự nhiên. Kiến thức chuyên ngành học viên được trang bị gồm: Luật Xây dựng - An toàn lao động - Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu - Cơ học môi trường liên tục - Phương pháp số - Cơ học đất - Nền móng - Tin học ứng dụng - Vật liệu xây dựng - Vẽ kỹ thuật - Đo đạc - Kỹ thuật điện - Máy xây dựng - Kinh tế xây dựng - Tự động hóa thiết kế công trình thủy… và các kiến thức chuyên sâu thuộc từng chuyên ngành cụ thể như: Công trình trạm thủy điện - Thủy năng - Tuabin thủy lực - Thiết bị phụ - Lắp ráp thiết bị thủy điện - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật điện tử - Trang bị điện máy xây dựng - Nhà máy điện và Trạm biến áp - Tự động hóa công trình thủy lợi, thủy điện… để khi tốt nghiệp ra trường sỹ sư chuyên ngành có khả năng thi công các công trình trên sông, trên biển, xây dựng dân dụng, có kiến thức về khảo sát quy hoạch, lập dự án, giám sát chất lượng công trình đặc biệt là các công trình thủy điện…         
  

Hệ thống điện:

Sinh viên học ngành Hệ thống điện ngoài việc được trang bị các kiến thức chung dành cho khối Khoa học Tự nhiên như: Giải tích - Đại số tuyến tính - Phương trình vi phân - Hóa học - Vật lý - Cơ học ứng dụng… còn được học những kiến thức cơ bản về ngành Hệ thống điện: Lưới điện - Khí cụ điện  - An toàn điện - Điện tử công suất - Điện tử số - Truyền động điện - Máy điện … đồng thời cũng được cung cấp các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành: Cung cấp điện - Ngắn mạch - Thiết kế cao áp - Thiết kế bảo vệ rơte - Quy hoạch mạng - Phương pháp giải tích mạch điện - Mạng và thiết bị siêu cao - Phân tử tự động - Điện tử công suất - Kỹ thuật điện cao áp - Phần mềm nhà máy điện và trạm biến áp - Vận hành nhà máy điện - Quy hoạch phát triển hệ thống điện - Thông tin và điều độ hệ thống điện - Tự động hóa hệ thống điện… sinh viên sẽ được thực hành qua các thí nghiệm về đo điện, kỹ thuật điện, điện công nghiệp… để khi tốt nghiệp kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, thiết kế và khai thác các công trình sản xuất truyền tải phân phối và cung cấp điện năng…
  

Thiết bị điện:

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Thiết bị điện có kiến thức chung về khối Khoa học Tự nhiên, cùng với các kiến thức cơ bản dành cho chuyên ngành: Thiết bị chiếu sáng - thiết bị điện hạ áp - Truyền động điện - Cung cấp điện - Kỹ thuật đo lường… đồng thời còn được trang bị những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành như: Công nghệ chế tạo thiết bị điện - Kỹ thuật lập trình - Hệ thống thông tin công nghiệp - Thiết kế tự động thiết bị điện - Máy điện trong điều khiển tự động - Kỹ thuật điện lạnh - Tự động hóa và Điều khiển thiết bị điện - Kinh tế năng lượng - Mô hình toán và Động lực học trong thiết bị điện… Học chuyên ngành này, sinh viên sẽ được làm thực hành ở xưởng tất cả những kiến thức đã được đào tạo. Sau khi học xong sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản về thiết bị điện, có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến truyền tải, phân phối điện năng và đặc biệt chuyên sâu hơn về lĩnh vực thiết bị điện…
   

Quản lý năng lượng:

Trên nền khối kiến thức chung về Toán, Lý, Hóa được học giống như sinh viên ngành Hệ thống điện, sinh viên ngành Quản lý năng lượng còn được cung cấp các kiến thức cơ bản về ngành: Kinh tế lượng - Hệ thống cung cấp điện - Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điện - Quản trị doanh nghiệp - Chiến lược sản xuất kinh doanh… bên cạnh đó sẽ được đi vào nghiên cứu kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành: Kiểm toán năng lượng - Vận hành kinh tế hệ thống điện - Quản lý nhu cầu năng lượng - Quản lý sản xuất kinh doanh nhà máy điện… cùng với hàng loạt các chuyên đề bổ trợ kiến thức cho ngành: Tiết kiệm năng lượng chiếu sáng - Hệ thống đồng phát nhiệt điẹn - Chính sách giá năng lượng… ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ thông qua việc đi thực tập về: Nhận thức nhà máy điện - Vận hành thị trường điện - Quản lý… Học xong chương trình sinh viên ngành Quản lý năng lượng có khả năng phân tích, thiết kế, vận hành hệ thống cung cấp năng lượng trong các doanh nghiệp; Quản lý vận hành, sản xuất - kinh doanh các nhà máy điện; Xây dựng các chính sách và qui hoạch phát triển năng lượng, hệ thống điện…
  

Các ngành nghề liên quan:

Kinh tế năng lượng
Xây dựng thủy lợi thủy điện
Thiết bị năng lượng tàu thuỷ
Kĩ thuật Điện Điện tử

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video Clip mới


LỊCH LÀM VIỆC CỦA VP VALA

THỜI GIAN

GIỜ LÀM VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

Nghỉ

Thứ 3 -> 6

8h30 - 12h

1h30 - 6h

Thứ 7

Nghỉ

1h30 - 6h

Chủ Nhật

8h30 - 12h

Nghỉ 

Thăm dò ý kiến

Nếu được lựa chọn, bạn sẽ :
 
Số lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
(Kể từ ngày 28/11/2010)
HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC VIỆT NAM
VP tham vấn Gia đình và Trẻ em VALA

Cơ sở 1: Số 8 - Ngõ 255 - Đường Cầu Giấy - Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1C - ngõ 31 - phố Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội    
ĐT Liên hệ: 04.37480901 - 04.37480902 - 0903.235.226
Website : http://www.tuvanvala.com *  E-mail: thamvanvala@gmail.com
tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala