Bài 11: (Ngôn ngữ) Bé Hải bạn tôi In
 
Trò chơi này có thể nâng cao khả năng hiểu biết ngôn ngữ và khả năng quan sát cho trẻ   
   
  • Nhà của bé Hải là nhà gạch lợp ngói, mái tròn, cạnh cửa lớn có một cửa sổ nhỏ. Bé hãy vẽ vòng tròn vào ngôi nhà của bé Hải trong hình vẽ dưới đây. 
         
   
  • Bé Hải từ vườn trẻ về nhà phải đi qua một con đường phố, cô giáo dặn: “ Các bạn nhỏ khi qua đường phải chú ý nhìn trái nhìn phải!” Trong hình vẽ dưới đây bé hãy tìm ra hành vi sai lầm và vẽ vòng tròn vào đó.


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: