Bài 3: Viên bi trong cốc In

 

Bài tập này nhằm giúp trẻ nâng cao khả năng so sánh, phán đoán.
 

- Sau khi thả bi vào trong cốc, mực nước ở cốc nào cao nhất?

- Hãy vẽ vòng tròn vào cốc có nước cao nhất ở mỗi hàng

       

 


 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: