Kết trắc nghiệm của trường THPT Kim Liên 16/3/2013 PDF. In Email

 

Tính cách bẩm sinh hay phong cách giao tiếp hiện tại của bạn chỉ phản ánh một phần khuynh hướng nghề nghiệp của bạn. Để lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp nhất với bản thân, bạn cần hiểu rõ cả các đặc điểm bẩm sinh di truyền: Khí chất, tiềm năng nổi trội, khả năng học tập, thao tác nhanh khéo…bởi đó cũng là một trong những yếu tố quyết định trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

 

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT KIM LIÊN

(Tại buổi tư vấn hướng nghiệp ngày 16/3/2013)
 

Click vào kết quả tính cách bẩm sinh và phong cách giao tiếp hiện tại của bạn để xem chi tiết.


TT

HỌ TÊN

NĂM
SINH

TÍNH CÁCH
BẨM SINH

PHONG CÁCH
GIAO TIẾP HIỆN TẠI

1

Võ Diệu Linh

1996

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

2

Phạm Hoàng Bảo Uyên

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Mục tiêu - Hướng ngoại

3

Hoàng Thanh Phương

1995

Tự mình mâu thuẫn

Hướng nội - Nguyên tắc

4

Hoàng Nhật Phương

 

Tự mình mâu thuẫn

Hướng nội - Nguyên tắc

5

Vũ Hồng Ngọc

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Mục tiêu - Hướng ngoại

6

Hoàng Tuyết Quỳnh

1996

Tự ý thức

 

7

Ngô Hà Lê

1996

 

Hướng ngoại - Thể hiện

8

Nguyễn T.Thanh Thanh

1995

Tự ý thức

Hướng nội - Hướng ngoại

9

Ngô Hoài Nam

1995

Tự ý thức

Hướng nội - Hướng ngoại

10

Nguyễn T.Bảo Châu

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng nội - Hướng ngoại

11

Nguyễn T.Việt Trình

1995

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

12

Bùi Thị Bích Phương

1995

Cởi Mở

Hướng nội - Nguyên tắc

13

Nguyễn T.Minh Trang

1995

Tự ý thức

 

14

Nguyễn Thùy Dương

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Linh hoạt - Tổng hợp

15

Lê Minh Nguyệt

1995

Cởi Mở

Nguyên tắc - Chính xác

16

Đỗ Phương Linh

1995

Tư duy ngược

Linh hoạt - Tổng hợp

17

Nguyễn Hạnh Nguyên

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

18

Mai Phương Thảo

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Linh hoạt - Tổng hợp

19

Lương Quỳnh Mai

1994

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

20

Nhữ Duy Anh

1995

Lấy mình làm trung tâm

Mục tiêu - Hướng ngoại

21

Nguyễn Khánh Linh

1996

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

22

Nguyễn Thúy Hiền

1995

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

23

Vương Thúy Huyền

1995

Lấy mình làm trung tâm

Mục tiêu - Lãnh đạo

24

Phạm Minh Tâm

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Hướng nội

25

Phạm Phương Anh

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng ngoại - Hướng nội

26

Phan Thanh Tú

1995

Phục vụ xã hội

Hướng nội - Phối hợp

27

Hoàng Diệu Linh

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Hướng nội

28

Nguyễn Thị Khánh Linh

1995

Lấy mình làm trung tâm

Hướng nội - Phối hợp

29

Nguyễn Hương Giang

1996

Tự ý thức

Hướng ngoại - Lãnh đạo

30

Lê Yến Linh

1995

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

31

Phạm Đình Vinh

1995

Tư duy ngược

Hướng nội - Nguyên tắc

32

Bùi Minh Trang

1995

Cởi Mở

Mục tiêu - Lãnh đạo

33

Hoàng Vân Ly

1995

 

Hướng ngoại - Thể hiện

34

Mai Xuân Nam

1995

Tự ý thức

Nguyên tắc - Chính xác

35

Nguyễn Nhật Hà

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

36

Võ Hà Trang

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Mục tiêu - Lãnh đạo

37

Trần Diễm Hằng

1996

Tiêu chuẩn xã hội

 

38

Đinh Thị Hoàng Diễm

1996

Tự ý thức

Hướng nội - Hướng ngoại

39

Đặng Linh Trang

1995

Tự ý thức

 

40

Nguyễn Phương Thảo

1996

Tự ý thức

Nguyên tắc - Chính xác

41

Nguyễn Hoàng Việt

1995

Tiêu chuẩn xã hội

Linh hoạt - Tổng hợp

42

Lê Hương Ly

1996

Tự ý thức

 

43

Dương Nghiệp Hoàng

1995

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

44

Nguyễn Thúy Anh

1996

Tự ý thức

Hướng nội - Nguyên tắc

45

Nguyễn Thu Trang

1996

Tiêu chuẩn xã hội

 

46

Đặng Bích Phương

1996

Lấy mình làm trung tâm

Hướng ngoại - Hướng nội

47

Vũ Hồng Hạnh

1996

Tự ý thức

 

48

Như Thanh Hương

1996

Tự ý thức

 

49

Nguyễn Ngọc Huyền

1995

Lấy mình làm trung tâm

Mục tiêu - Hướng ngoại

50

Lê Hồng Vân

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

51

Nguyễn Phương Nga

1996

Tự ý thức

 

52

Nguyễn Thanh Thúy

1995

Tự ý thức

Mục tiêu - Hướng ngoại

53

Cao Minh Hằng

1996

Tự mình mâu thuẫn

Linh hoạt - Tổng hợp

54

Trần Viết Tiến

1995

Cởi Mở

Hướng nội - Hướng ngoại

55

Đào Thị Kim Anh

1996

Tư duy ngược

Hướng nội - Phối hợp

56

Hoàng Minh Đức

1995

Tư duy ngược

Hướng ngoại - Thể hiện

57

Phùng Ngọc Huyền

1995

Lấy mình làm trung tâm

 

58

Dương ngọc Anh

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Nguyên tắc - Hướng nội

59

Hương Giang

1995

 

Hướng nội - Phối hợp

60

Ngô Hà Lê

1996

Tư duy ngược

Linh hoạt - Tổng hợp

61

Vũ Thành Trung

1995

Tự ý thức

 

62

Nguyễn Hoàng Anh

1996

Lấy mình làm trung tâm

 

63

Phạm Mỹ Linh

1995

Tự ý thức

 

64

Tạ Thùy Dương

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng nội - Phối hợp

65

Phạm Khánh Linh

1995

Tiêu chuẩn xã hội

 

66

Nguyễn Quỳnh Anh

1995

Tư duy ngược

Mục tiêu - Hướng ngoại

67

Trần Thanh Tùng

1996

Tự ý thức

Nguyên tắc - Hướng nội

68

Đoàn Diệu Linh

1995

Cởi Mở

Hướng ngoại - Thể hiện

69

Đoàn Thu Thảo

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Linh hoạt - Tổng hợp

70

Hoàng Cẩm Hằng

1996

Tự ý thức

Nguyên tắc - Chính xác

71

Lâm Thị Mỹ Hoa

1996

Tư duy ngược

Mục tiêu - Lãnh đạo

72

Hoàng Hương Giang

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

73

Lê Thị Ly

 

Phục vụ xã hội

Mục tiêu - Lãnh đạo

74

Phạm khánh Linh

1996

Lấy mình làm trung tâm

Linh hoạt - Tổng hợp

75

Nguyễn Quỳnh Anh

1996

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

76

Trần Linh Chi

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng ngoại - Thể hiện

77

Bùi Ánh Hồng

1996

Tự ý thức

 

78

Nguyễn Thị An Mỹ

1996

Lấy mình làm trung tâm

Hướng ngoại - Thể hiện

79

Phạm Minh Trí

1996

Phục vụ xã hội

Hướng ngoại - Thể hiện

80

Tống Quỳnh Trang

1996

Phục vụ xã hội

Hướng ngoại - Mục tiêu

81

Cẩm Uyên

1996

Lấy mình làm trung tâm

Hướng ngoại - Thể hiện

82

Nguyễn Hồng Anh

1996

Cởi Mở

Hướng ngoại - Thể hiện

83

Cao Phương Linh

1996

Tiêu chuẩn xã hội

 

84

Phạm Thái Liễu Linh

1995

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

85

Đỗ Lan Phương

1995

Tự ý thức

Hướng nội - Phối hợp

86

Bùi Thanh Vân

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng ngoại - Hướng nội

87

Nguyễn Vũ Minh Hằng

1996

Tự ý thức

Mục tiêu - Hướng ngoại

88

Đàm Tuyết Mai

1996

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

89

Phạm Tú Uyên

1996

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

90

Nguyễn Hương Giang

1996

Tiêu chuẩn xã hội

Hướng ngoại - Thể hiện

91

Trần Hà Thu

1996

Tư duy ngược

Linh hoạt - Tổng hợp

92

Phí Thùy Trang

1995

Lấy mình làm trung tâm

 

93

Hoàng Kim hạnh

1995

Phục vụ xã hội

 

94

Hoàng Thu Ngân

1996

Tự ý thức

Hướng nội - Nguyên tắc

95

Nguyễn Minh Thu

1996

Tự ý thức

Hướng nội - Phối hợp

96

Đinh Phương Anh

1996

Tự ý thức

Hướng ngoại - Thể hiện

97

Nguyễn Tri Phương

1996

Tự ý thức

Linh hoạt - Tổng hợp

98

Vũ Nhật Hoa

1995

Tư duy ngược

 

99

Đặng Thu Thủy

1996

Tư duy ngược

Hướng nội - Phối hợp

100

Đoàn Lê Thị Huyền Trang

1995

Lấy mình làm trung tâm

Linh hoạt - Tổng hợp

101

Trần Thùy Dương

1995

Tự mình mâu thuẫn

 

102

Nguyễn Ngọc Huyền

1996

Tự mình mâu thuẫn

Linh hoạt - Tổng hợp

103

Phạm Thanh Tú

 

Tiêu chuẩn xã hội

Linh hoạt - Tổng hợp 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video Clip mới


LỊCH LÀM VIỆC CỦA VP VALA

THỜI GIAN

GIỜ LÀM VIỆC

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

Nghỉ

Thứ 3 -> 6

8h30 - 12h

1h30 - 6h

Thứ 7

Nghỉ

1h30 - 6h

Chủ Nhật

8h30 - 12h

Nghỉ 

Thăm dò ý kiến

Nếu được lựa chọn, bạn sẽ :
 
Số lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
(Kể từ ngày 28/11/2010)
HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC VIỆT NAM
VP tham vấn Gia đình và Trẻ em VALA

Cơ sở 1: Số 8 - Ngõ 255 - Đường Cầu Giấy - Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1C - ngõ 31 - phố Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội    
ĐT Liên hệ: 04.37480901 - 04.37480902 - 0903.235.226
Website : http://www.tuvanvala.com *  E-mail: thamvanvala@gmail.com
tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala tuvanvala