Đề cương chương trình "Phương pháp tự học hiệu quả" In

 PHẦN I: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Học sinh biết cách xác định vấn đề. Từ đó phân biệt, hiểu và ứng dụng kỹ năng xác định mục đích, mục tiêu phù hợp vào việc học tập

 


 

  • Xác định vấn đề, phân biệt mục đích, mục tiêu.
  • Xây dựng mục tiêu + Quản lý mục tiêu
  • Tập trung chú ý

 

PHẦN II: KỸ NĂNG LẤY THÔNG TIN

Học sinh biết và chọn được hình thức lấy các thông tin phục vụ học tập, sinh hoạt khách quan, toàn diện...phù hợp với mình để hứng thú và hiệu quả cao trong học tập

 

  

  • Kỹ năng lấy thông tin qua thị giác (Phương pháp nhìn - đọc)
  • Kỹ năng lấy thông tin qua thính giác (Phương pháp nghe - hỏi)
  • Lấy thông tin qua xúc giác

 

PHẦN III: KỸ NĂNG XỬ LÝ THÔNG TIN

Học sinh biết và lựa chọn được hình thức xử lý thông tin hiệu quả nhất

 


PHẦN IV: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THÔNG TIN

Học sinh biết và lựa chọn được hình thức quản lý thông tin hiệu quả nhất

 

 

  • Phương pháp ghi chép
  • Phương pháp ghi nhớ

 

PHẦN V: SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

 

  • Phương pháp kiểm tra - thi
  • Ứng dụng kiến thức vào cuộc sống

 

PHẦN VI: TỔNG KẾT

Xây dựng thói quen học tập mới

 

 
 


Tin cũ hơn: